Previous Next

با 290 میلیون در ترکیه صاحب آپارتمان شوید

فوری تعدای واحد محدود در قلب ناظم حکمت ( غرب استانبول اروپایی)

آپارتمان داخل برج دارای استخر  و باشگاه بدنسازی 

با قیمت تقریبی 290 میلیون تومان 

 خارج از شهر نیست ، سند دورزوه به نام

پرداخت در زمان زدن سند  

فاقد بدهی بانکی و یا مالیاتی 

فوق العاده اکازیون

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

یک خوابه و سوئیت