Previous Next

زمان و هزینه آزمون یوس YOS

در این مطلب اطلاعاتی در زمینه زمان و هزینه برگزاری آزمون یوس YÖS تقدیمتان می گردد.


زمان برگزاری آزمون ورودی دانشگاه‌های ترکیه آزمون یوس، از آنجا که آزمون توسط دانشگاه‌ها صورت می گیرد، تاریخ برگزاری هریک متفاوت هستند و تعیین تاریخ دقیق امکان‌پذیر نیست.
به طور کلی می‌توان گفت زمان ثبت نام آزمون ورودی اکثر دانشگاه‌ها از اواسط دی ماه آغاز می‌شود.
زمان برگزاری آزمون نیز تا آخر اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد.


هزینه ثبت نام در آزمون های یوس
از آنجایی که هر دانشگاه امتحان یوس YÖS خود را بصورت جدا برگزار می‌کند، هزینه درخواستی نیز متغییر خواهد بود.
اما اگر مقدار متوسطی را ذکر کنیم می‌توانیم بین 200 تا 500 لیر بگوییم.


سوالات آزمون یوس YÖS، سوالات در دو بخش می باشد.
بخش اول مهارت‌های یادگیری پایه شامل ریاضیات، هندسه و هوش، بخش دوم آزمون زبان ترکی.

لازم به ذکر می‌باشد که آزمون زبان ترکی اختیاری بوده و در صورت آماده بودن میتوانید در آزمون شرکت کنید.
همچنین برگزاری آزمون یوس YÖS به غیر از زبان ترکی در صورت خواست شما به زبان انگلیسی برگزار می‌شود.