ازدواج در ترکیهبرچسب

شرایط اخذ شهروندی ترکیه از طریق ازدواج شرایط اخذ شهروندی ترکیه از طریق ازدواج توسط اتباع خارجی مطابق با ماده 16 قانون شهروندی شماره 5901 تنظیم شده است. ازدواج یک خارجی با یک شهروند ترکیه به خودی خود این حق را برای آن فرد خارجی نمی

برگزاری مراسم هتل جنگلی استانبول بناها و عمارت‌های تاریخی و هتل های جنگلی زیادی دارد. این عمارت‌های زیبا برای برگزاری جشن های شما بسیار مناسب هستند.  در زیر تعدادی از خدمات بیا تو استانبول را برای ارایه به شما معرفی کرده ایم که با توجه به