استانبول نرکیهبرچسب

قیمت خانه های ساحلی استانبول قیمت خانه های ساحلی استانبول که عموما بافت قدیمی دارند و به دلیل نزدیکی به مرکز شهر نسبت به محله هایی همچون اسنیورت و آرناوات کوی که بافت جدیدتری دارند، گرانتر هستند .مناطقی که بالاترین میانگین قیمت در هر متر مربع

برگزاری مراسم روی کشتی استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا برای برگزاری مراسم عروسیه ، که نه تنها از ایران بلکه از خیلی از کشورهای اروپایی برای برگزاری مراسم عروسی روی کشتی  به استانبول میان ، آسمان آبی ، دریای تمیز ، و منظره های چشمگیر

برگزاری مراسم هتل جنگلی استانبول بناها و عمارت‌های تاریخی و هتل های جنگلی زیادی دارد. این عمارت‌های زیبا برای برگزاری جشن های شما بسیار مناسب هستند.  در زیر تعدادی از خدمات بیا تو استانبول را برای ارایه به شما معرفی کرده ایم که با توجه به