تاپوبرچسب

اسناد تاپو برای خارجیان هم درست مانند شهروندان ترک صادر میشوند. در ترکیه تنها مرکز رسمی دولتی جهت انجام و کنترل انتقال اعتبار اسناد و اموال، اداره ثبت املاک و مستغلات تاپو و کاداسترو ( Tapu ve kadastro ) می باشد

اسناد مالکیت صادر شده توسط اداره ثبت املاک و مستغلات تاپو در رابطه با حق مالکیت اموال غیرمنقول، با توجه به محتوای آنها دارای دو رنگ متفاوت هستند. قرمز و آبی. هرکدام از این رنگ ها هدف از صدور سند را نشان می دهند.