درخواست کاربرچسب

فرآیند درخواست شغل در ترکیه خارجی‌هایی که قصد درخواست شغل در ترکیه را دارند باید ابتدا درخواست خود را برای اجازه کار از طریق دفاتر کنسولی ترکیه در کشور محل اقامت یا ملیت خود ارائه می‌دهند. برای کار در ترکیه، شما باید برای دریافت اجازه کار و