قوانین ترکیهبرچسب

عجیب ترین قوانین ترکیه  عجیب ترین قوانین ترکیه را با هم مرور میکنیم .مسافران با گذرنامه هایی با اعتبار کمتر از 5 ماه باید پیش از سفر  پاسپورت خود را تعویض کنند. در غیر این صورت در هنگام ورود به فرودگاه استانبول، باید مبلغ 325 لیر