قیمت آپارتمان استانبولبرچسب

قیمت خانه های ساحلی استانبول قیمت خانه های ساحلی استانبول که عموما بافت قدیمی دارند و به دلیل نزدیکی به مرکز شهر نسبت به محله هایی همچون اسنیورت و آرناوات کوی که بافت جدیدتری دارند، گرانتر هستند .مناطقی که بالاترین میانگین قیمت در هر متر مربع

شروع قیمت یک آپارتمان در استانبول قیمت یک آپارتمان در استانبول چند است ؟ این سوالی است که همه روزه توسط خریداران ملک و آپارتمان در استانبول از ما پرسیده می شود. استانبول شهری بسیار بزرگ است و در واقع 39 منطقه دارد. این سوال شما عین این